Uporabniški račun

Prijava


Še nimate računa?

Še niste nakupovali v Adriaprofix spletni trgovini? Ustvarite račun in nakupujte hitreje.

Registracija

Storitev za stranke

Seznam uradnih servisov

Seznam uradnih servisov

GARANCIJA STANLEY, DEWALT IN BLACK&DECKER

Garancija je priložena izdelkom, za vsak posamezni izdelek je specificirana dolžina garancije. Garancijo je možno uveljavljati ob predložitvi računa. Za uveljavljanje garancije nas kontaktirajte preko elektronske pošte servis@adriaprofix.eu oz. po telefonu na št. 01/78 66 575 ali 01/78 66 573.

GARANCIJA – Podaljšanje garancije 3 leta

Izdajatelj garancije:

ADRIA PROFIX d.o.o.Cesta dr. Jožeta Pučnika 10
1290 Grosuplje
Slovenija

Pooblaščeni servis v Sloveniji:

ADRIA PROFIX d.o.o.
Cesta dr. Jožeta Pučnika 10
1290 Grosuplje
Slovenija
T: (0)1 7866-573

Delovni čas:
ponedeljek – petek: 7:00-18:00
sobota: 8:00 – 13:00

GARANCIJSKI POGOJI

Garancija se uveljavlja s potrjenim garancijskim listom in računom. Dajalec garancije jamči za lastnosti in za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu in traja za:

DEWALT: 3 leta za ves program, v kolikor v roku 4 tednov od dneva nakupa orodje registrirate na spletni strani PODALJŠEVANJE GARANCIJE DEWALT.
Za žebljičarje, kompresorje, agregate, osebno zaščitno opremo in visokotlačne čistilce je garancija 1 leto.

STANLEY: 1 leto za vse izdelke oz. 3 leta za FatMax električno orodje, v kolikor v roku 4 tednov od dneva nakupa le-to registrirate na spletni strani PODALJŠEVANJE GARANCIJE STANLEY.

BLACK+DECKER: 2 leti za vse izdelke in sestavne dele.

Dajalec garancije se obvezuje, da bo nosil vse stroške za odpravo okvar in tehničnih pomanjkljivosti, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka v času, za katerega daje garancijo. Vsako okvaro, ki spada v okvir garancije, mora kupec sporočiti pooblaščenemu serviserju. Dajalec garancije jamči, da je kupljen proizvod tehnično brezhibnega značaja in kvalitete. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Dajalec garancije ne jamči:

  • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
  • če je v izdelek posegla oseba, ki za to ni imela našega pooblastila
  • če kupec nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom
  • če kupec uporablja orodje, ki ni namenjeno za profesionalno rabo, v industriji ali obrti, 
  • za dele podvržene obrabi in dele, za katere je predpisano redno vzdrževanje oziroma menjava

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi izdelka kupcu, okvare zaradi nepravilne montaže in vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare, povzročene zaradi prenizke ali previsoke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile. V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, proizvajalec kupcu blago brezplačno zamenja z enakim ali podobnih brezhibnim blagom. V kolikor v navedenem roku blago ni popravljeno ali zamenjano z novim, lahko kupec zahteva povrnitev ali znižanje kupnine. Dajalec garancije proti plačilu zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka. 

Za garancijo je potrebno oddati podatke o kupcu (ime, priimek, e-mail in naslov ter šifro izdelka, datum nakupa in datumsko kodo), vse za namen registracije garancije aparata. Pri oddaji elektronskega naslova za namen garancije lahko oddate e-naslov tudi v namen elektronskega obveščanja, kateri je shranjen v drugi bazi in NI POGOJ za podaljševanje garancije. S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašate, da  ADRIA PROFIX d.o.o. vaš elektronski naslov uporablja za namene obveščanja o novostih in akcijah prodajnega asortimana. Seznanjeni ste, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete in sicer tako, da v poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pišete na trgovina@adriaprofix.eu.

Če popravljenega orodja ne prevzamete v mesecu dni po opominu, vam nastale stroške skladiščenja zaračunamo po veljavnem ceniku. Po treh mesecih lahko servis izdelek proda zaradi plačila nastalih stroškov.