Uporabniški račun

Prijava


Še nimate računa?

Še niste nakupovali v Adriaprofix spletni trgovini? Ustvarite račun in nakupujte hitreje.

Registracija

Splošne informacije

Pravna obvestila

Pravna obvestila

Pravno obvestilo prejemnikom elektronske pošte

Podjetje ADRIA PROFIX d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 8463719000, osnovni kapital: 524.186,00 EUR, ID za DDV SI16911954, je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument).

Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine.

Niti ADRIA PROFIX d.o.o., ali podružnica niti nobena od njenih odvisnih ali obvladujočih družb ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Elektronsko sporočilo z vsemi priponkami je pregledano s protivirusnim programom.

Dodatne informacije lahko pridobite na naslovu ADRIA PROFIX d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, Slovenija oz po elektronski pošti: trgovina@adriaprofix.si.