Pravno obvestilo
Menu
Vaša košarica


Pravno obvestilo prejemnikom elektronske pošte

Podjetje ADRIA PROFIX d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 8463719000, osnovni kapital: 524.186,00 EUR, ID za DDV SI16911954, je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument).

Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine.


Niti 
ADRIA PROFIX d.o.o., ali podružnica niti nobena od njenih odvisnih ali obvladujočih družb ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Elektronsko sporočilo z vsemi priponkami je pregledano s protivirusnim programom.


Dodatne informacije lahko pridobite na naslovu 
ADRIA PROFIX d.o.o., Cesta dr. Jožeta Pučnika 10, 1290 Grosuplje, Slovenija oz po elektronski pošti: trgovina@g-mm.si.